Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring - Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 - Forvaltningens mål og indsatser
Beslutning: Se referat
4. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Styregruppe og Arbejdsgruppe til nyt rehabiliteringscenter
Beslutning: Se referat
6. Orientering vedr. Projekt vedr. styrkelse af ældres sociale relationer (forebyggelse af ensomhed).
Beslutning: Se referat
7. Orientering om samarbejdsaftale om træning i stedet for operation íft. knæartrose (slidgigt).
Beslutning: Til orientering
8. Præsentation af EOJ-løsning (omsorgssystem)
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om det foreløbige regnskab 2016 for Ældre- og handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
10. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.