Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Budgetfordeling 2017 – Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre
Beslutning: Til orientering
5. Spørgsmål til myndighedsafdelingen
Beslutning: Se referat
6. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
7. Orientering: Selvstyre på plejehjem 2017
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Status for anvendelse af værdighedsmidlerne 2016
Beslutning: Til orientering
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
10. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.