Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 8. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Tue von Påhlmann
Beslutning: Udsat
4. Muligheder for træning på plejehjem v/Helle Birgitte Dahl Hansen
Beslutning: Se referat
5. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet
Beslutning: Se referat
6. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Ældreområdet
Beslutning: Se referat
7. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.