Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre- og Sundhed
Beslutning: Se referat
4. Orientering vedr. Forsøg med selvstyre på plejehjem 2017
Beslutning: Se referat
5. Høring vedr. handleplan for demensstrategi
Beslutning: Se referat
6. Høring: Leverandørkrav 2017 – personlig pleje, praktisk hjælp, madservice med/uden udbringning
Beslutning: Se referat
7. Orientering vedr. Tilsynspolitik 2017 for hjemmeplejen
Beslutning: Se referat
8. Høring: Leverandørkrav 2017, Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Beslutning: Se referat
9. Høring: Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Se referat
10. Høring: Kvalitetsstandard for 2017 for træningsområdet
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Mål og indsatser 2017-2018
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Se referat
12. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
13. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
14. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.