Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Til orientering
4. Høring om Evaluering af lokalråd
Beslutning: Se referat
5. Høring: Handleplan for Sundhedspolitik i Ældre- og Handicapforvaltningen 2015-18
Beslutning: Se referat
6. Orientering om Årsrapport 2015 - Ældre- og HandicapforvaltningensTilsyn med leverandører af hjemmepleje
Beslutning: Se referat
7. Orientering om Årsrapport 2015 - Styrelsen for Patientsikkerheds Tilsyn med sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene (embedslægen)
Beslutning: Se referat
8. Orientering om Årsrapport 2015 - Aalborg Kommunes tilsyn på plejehjemmene (REVAS)
Beslutning: Se referat
9. Høring vedr. lukning af Løvvangskolen
Beslutning: Se referat
10. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.