Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
4. Rammeaftale Brystproteser
Beslutning: Til orientering
5. Økonomistatus for Ældrerådet pr. 1/8-2016
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Halvårsregnskab 2016
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.