Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Indberetning af kørsel for medlemmer af ældrerådet
Beslutning: Se referat
4. Nyt fra Ældre- og Sundhed
Beslutning: Til orientering
5. Høring af Katalog for værdighedsindsatser
Beslutning: Se referat
6. Indgåelse af aftale på Kompressionsprodukter
Beslutning: Se referat
7. Høring: Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 – Frit valg – Ordningens fremtid
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Se referat
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.