Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 7. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om erfaringsopsamling Madproduktion på Lindholm Plejehjem
Beslutning: Se referat
4. Nyt fra Ældre- og Sundhed v/Anette Secher
Beslutning: Se referat
5. Høring af Status for overholdelse af vejledende frister for sagsbehandling
Beslutning: Se referat
6. Orientering fra demensområdet
Beslutning: Se referat
7. Høring Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet
Beslutning: Se referat
8. Orientering om Plan og budgetprocedure 2017 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Se referat
9. Orientering om Regnskab 2015
Beslutning: Se referat
10. Orientering om afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2015
Beslutning: Se referat
11. Orientering om overførsler på anlæg fra 2015-2016
Beslutning: Se referat
12. Orientering om overførsler på drift fra 2015 til 2016
Beslutning: Se referat
13. Høring - Godkendelse af Køreplanindstilling 2016/2017 (første udvalgsbehandling)
Beslutning: Se referat
14. Indberetning af kørsel for medlemmer af ældrerådet
Beslutning: Udsat
15. Orientering: Evaluering af lokalråd
Beslutning: Se referat
16. Orientering vedr. legionella bakterier i vandet på Aalborg Kommunes plejehjem
Beslutning: Til orientering
17. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
18. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Se referat
19. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.