Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring af Organisering af demensindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
4. Høring vedr. Værdighedspolitik
Beslutning: Se referat
5. Høring: Revidering af tidsfrister på træningsområdet
Beslutning: Se referat
6. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens
Beslutning: Se referat
7. Forsøg med selvstyre på 2 plejehjem
Beslutning: Se referat
8. Input til dialogmødet den 9. marts med Ældre- og Handicapudvalg og lokalråd
Beslutning: Se referat
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
10. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.