Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 – sektor tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Beslutning: Til orientering
5. Nyt fra Ældre- og Sundhed, herunder præsentation af plejeboligchef Helle Hansen
Beslutning: Til orientering
6. Præsentation og rundvisning i Myndighedsafdelingen
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.