Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Præsentation af ny ældre- og sundhedschef
Beslutning: Til orientering
4. Nyt fra Videnscenter for demens
Beslutning: Til orientering
5. Orientering: Analyse af træningsområdet, Borgeroplevet kvalitet
Beslutning: Til orientering

Lukket

6. Høring: Udbud af kompressionsprodukter inkl. måltagning
Beslutning: Se referat
7. Høring: Udbud af Brystproteser
Beslutning: Se referat

Åben

8. Orientering: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Beslutning: Udsat
9. Orientering: Budgetfordeling 2016 – sektor tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Udsat
10. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
11. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.