Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Resultat af budgetforliget
Beslutning: Se referat
4. Forholdene på Budolfi Plads og ved Sundhedens hus for mennesker med handicap og rollator
Beslutning: Se referat
5. Orientering: Evaluering af Skipper Klement Demensplejecenter
Beslutning: Se referat
6. En nem, enkel og kendt indgang til Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Se referat
7. Digital Post
Beslutning: Se referat
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Forslag til Køreplan 2016
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.