Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Forholdene på Budolfi Plads og ved Sundhedens hus for mennesker med handicap og rollator
Beslutning: Se referat
4. Høring: Mad og Måltidspolitik
Beslutning: Se referat
5. Høring: Omplacering af Bøgemarkcentret og Bøgen – til ældre med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Årsrapport 2014 - tilsyn med hjemmeplejen
Beslutning: Se referat
7. Orientering: Årsrapport for sundhedsfaglig tilsyn 2014
Beslutning: Se referat
8. Orientering: Årsrapport 2014 for kommunale tilsyn på plejehjemmene ( REVAS)
Beslutning: Se referat
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
10. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.