Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. En nem, kendt og enkel indgang til Ældre og Handicapforvaltningen
Beslutning: Se referat
4. Evaluering af lokalrådenes struktur
Beslutning: Se referat
5. Forslag til pejlemærker for Ældrerådets arbejde
Beslutning: Se referat
6. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.