Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 21. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Henvendelser fra borgere/pårørende
Beslutning: Til orientering
4. Præsentation af Embedslægetilsyn
Beslutning: Se referat
5. Orientering vedr. Fremtidens Plejehjem
Beslutning: Se referat
6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86
Beslutning: Se referat
7. Høring: Leverandørkrav - 2015 - Genoptræning
Beslutning: Se referat
8. Høring: Kvalitetsstandarder § 83 2015
Beslutning: Se referat
9. Høring: Leverandørkrav - 2015 - § 83
Beslutning: Se referat
10. Orientering: Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2015
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Rapport om magtanvendelse på ældreområdet 2013 og 2014
Beslutning: Til orientering
12. Høring: Demensstrategi
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Se referat
13. Orientering Revideret budgetfordeling 2015 Sektor tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Til orientering
14. Orientering Revideret budgetfordeling 2015 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre"
Beslutning: Til orientering
15. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
16. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
17. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.