Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring - Høringsgrundlag Rehabiliteringskoncept på Aalborg Kommunes plejehjem
Beslutning: Se referat
4. Orientering: Plan og budgetprocedure 2016 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Høring: Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2014
Beslutning: Til orientering
6. Orientering: Regnskab 2014 - Overførsel fra 2014-2015 drift
Beslutning: Til orientering
7. Orientering: Overførsel fra 2014 til 2015 på anlæg
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Regnskab og beretning for 2014 i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
10. Formandens orientering
Beslutning: Udsat
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.