Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af den subakutte/akutte indsats i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
4. Handleplaner vedr. tilsyn på plejehjem
Beslutning: Til orientering
5. Høringspunkt - Køreplanindstilling 2015/16
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Nye instrukser for magtanvendelse i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Beslutning: Se referat
7. Orientering: Statusopfølgning på frit valg af leverandør inden for ortopædkirurgiske område, Sundhedsloven § 140
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse: Beskrivelse af Trækbanen
Beslutning: Se referat
9. Uddannelse af "Tryghedsambassadører" i Hjemmepleje Aalborg
Beslutning: Se referat
10. Øgning af antallet af midlertidige boliger
Beslutning: Se referat
11. Orientering: Behandling af høringsversion af plan for somatiske sygehuse og speciallæger
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Behandling af høringsversion til psykiatriplan
Beslutning: Til orientering
13. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
14. Formandens orientering
Beslutning: Intet
15. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.