Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 5. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af den subakutte/akutte indsats i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
4. Udkast til frivilligstrategi
Beslutning: Se referat
5. Kollektiv Trafik - Orientering
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Se referat
6. sagsbeskrivelse - handleplaner vedr. tilsyn embedslægetilsyn
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Næstformandens orientering
Beslutning: Udsat
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.