Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 8. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.
Beslutning: Se referat

Lukket

4. Orientering om Innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerene selvhjulpne med medicinhåndtering
Beslutning: Til orientering

Åben

5. Drøftelse af den subakutte/akutte indsats i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
6. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Til orientering
8. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.