Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 16. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Velkomst v/formand for Ældrerådet Ellen Jensen
Beslutning: Se referat
3. Velkomst v/Rådmand Thomas Krarup
Beslutning: Se referat
4. Samarbejde og sekretariatsbetjening v/Michael Engelsbæk
Beslutning: Se referat
5. Vedtægter for Ældrerådet 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Præsentation af ældre- og sundhedschef Kristian Cronwald og myndighedschef Ove G. Jensen
Beslutning: Se referat
7. Etablering af Videnscenter for afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper (VAMiS) - orientering
Beslutning: Til orientering
8. Pulje til løft af ældreområdet
Beslutning: Se referat
9. Udpegning af medlemmer til diverse arbejdsgrupper v/Ellen Jensen
Beslutning: Se referat
10. Formandens orientering v/Ellen Jensen
Beslutning: Se referat
11. Introduktion til Aalborg Kommune v/Direktør Jan Nielsen
Beslutning: Se referat
12. Udlevering og introduktion til brug af iPads
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.