Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 16. januar 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2013-16
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Udarbejdelse af plan for oprettelse af et rehabiliteringscenter i Mou - orientering.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2013 - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Næstformandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.