Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 15. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014
Beslutning: Se referat
4. Orientering: Tilsyn med hjemmeplejen 2013
Beslutning: Se referat
5. Oplæg om ny praksisplan for almen praksis samt introduktion til almen læge området
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om arbejdet med demensstrategi
Beslutning: Se referat
7. Orientering om Sundhedspolitik 2015-2018, Ældrerådet maj 2014
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra diverse møder
Beslutning: Se referat
9. Status for lokalrådene
Beslutning: Se referat
10. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper
Beslutning: Se referat
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
12. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.