Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. december 2011
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Tilsynspolitik 2012
4. Kvalitetsstandarder 2012 for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og mad-service i hjemmet samt for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og døgnkost på plejehjem (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Leverandørkrav 2012 - fritvalgsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen
Beslutning: Godkendt
7. Orientering fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Godkendt
13. ÆH-MYN handleplaner efter embedslægetilsyn
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.