Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. november 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Kvalitetsstandarder 2013 (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. handleplan thulebakke
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. handleplan vestergården
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. handleplan otiumgården
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt
12. Eventuelt
Beslutning: Ikke godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.