Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. september 2011
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Se referat
3. Sager til drøftelse/beslutning
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.