Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. august 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Årsrapport for sundhedsfagligt tilsyn - embedslægen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Navngivning af rehabiliteringscenter samt idégrundlag til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Sammenfatning af resultater i Solsiddeprojektet - tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet
Beslutning: Udsat
6. Tilsynsrapporter og handlingsplaner
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.