Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 14. marts 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Godkendt
9. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Godkendt
10. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.