Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. november 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i området Aalborg SV og Svenstrup - Høringsversion
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Kvalitetsstandarder 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Kvalitetsstandarder træningsområdet 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Kontanthjælpsreformen – den fremtidige organisering - Ældrerådet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.