Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. juni 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring Ældrerådet af vedtægter for bruger-/pårørenderåd på Aalborg Kommunes plejehjem NY UDGAVE
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Folder om flexlinier til kommentering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Midlertidig forlængelse af Kræftrehabiliteringstilbud frem til 31. december 2012
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Notat vedr. årsrapport for praktisk bistand 2013
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.