Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/Lars Nøhr
Beslutning: Se referat
4. Køreplanindstilling 2014/15 - Høring v/Jan Øhlenschlæger
Beslutning: Se referat
5. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
6. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
7. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
8. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.