Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. marts 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Tilsyn med hjemmeplejen 2012 (orientering)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Differentiering af nødkald (orientering)
Beslutning: Godkendt
7. Implementering af anbefalinger fra KL Partnerskabprojekt i Aalborg kommune (orientering)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.