Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. februar 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Kollektiv Trafik - Køreplanindstilling 2013/14
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. handlingsplaner vedr. embedslægetilsyn 2012
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.