Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. december 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udmøntning af besparelseskrav i Ældre Handicap og Myndighedsafdelingerne
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Forslag til forlængelse af nuværende indsats på muskel og skeletområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Kræftrehabilitering - permanent tilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Indstilling til Ældreråd - udbud af diabetesprodukter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Opfølgning - konference aktiv aldring
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. handleplan sofiegården
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. handleplan støberiet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. handleplan absalonsgård
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. handleplan skovbrynet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. handleplan riishøjcentret
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. handleplan litvadhus
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.