Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. oktober 2011
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Godkendt
3. Kvalitetsstandard for træning SEL § 86 og SUL § 140 (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Klimastrategi 2012-15
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Årsrapporter for plejehjemstilsyn 2010 - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Høringsudkast Sundhedspolitik 2012-2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Handleplaner
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.