Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. september 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
4. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Frister for sagsbehandling 2011 (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Årsberetning magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på ældreområdet for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2011 - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Folder - vedr. " den sidste tid" - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Samarbejdsaftale med Skole- og Kulturforvaltningen om politik for seniorliv - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Næstformandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.