Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Tilsynsrapporter og handleplaner - tilsyn udført af REVAs
Beslutning: Til orientering
5. Drøftelse af procesplan for revidering af demensstrategi
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Fælles Hjælpemiddeldepot
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
10. Orientering om Digital Post
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.