Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udvikling af Dit Blad - høringsversion
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejehjem - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Organisering af Taleinstituttets opgaver i Aalborg Kommune - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Vejledning og krav til boliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Vedtægter for lokalråd i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Tilbud for mennesker med handicap"
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. handlingsplaner tilsyn embedslæge og REVAS
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.