Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. juni 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.