Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. april 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Demensudbygningsplan, del 2 (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt
4. Indstilling til Ældrerådet- udbud på diabetesprodukter
Beslutning: Godkendt
5. Tilsyn med hjemmeplejen 2011 - orientering
Beslutning: Til orientering
6. Budget 2012 - Midler til hjemmesygepleje (til orientering)
Beslutning: Til orientering
7. Sager til orientering/efterretning
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
9. Formandens orientering
10. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt
11. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Intet
12. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.