Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. januar 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udskrivningsenhed (høringsgrundlag)
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Godkendt
11. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.