Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. oktober 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Intet
5. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Intet
6. Statusopfølgning på ændret tilrettelæggelse af kørsel i hjemmeplejen (nat) (orientering)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Næstformandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.