Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering: Status på sygeplejefaglige opgaver på plejehjem og udviklingssygeplejerskers indsats
Beslutning: Se referat
4. Orientering om sundhedsfaglige indsatser i Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
5. Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift
Beslutning: Se referat
7. Orientering: Regnskab og beretning 2013 for Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Se referat
8. Orientering: Overførsel fra 2013 til 2014 på anlæg
Beslutning: Se referat
9. Orientering: Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2013
Beslutning: Se referat
10. Høring Flytning af selvindskrivningspladser fra Ågården til Vestergården
Beslutning: Se referat
11. Orientering: Pilotprojekt med madtilberedning på plejehjem
Beslutning: Se referat
12. Orientering om plejehjemsområdet og embedslægetilsyn v/Gytte Gade
Beslutning: Se referat
13. Orientering: Innovationsprojekter 2014
Beslutning: Se referat
14. Økonomistatus Ældrerådet pr. 1. kvartal 2014
Beslutning: Se referat
15. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
16. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
17. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.