Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 10. april 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Etablering af akuttilbud i Aalborg Kommune (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Udvikling og redaktion af Dit Blad (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.