Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. november 2011
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Opfølgning fra sidste møde
Beslutning: Godkendt
4. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Godkendt
6. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Godkendt
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt
10. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.