Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. oktober 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udvikling af DIT BLAD - høringsgrundlag
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Handlingsplaner fra tilsyn
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Sager til orientering/drøftelse
Beslutning: Udsat
7. Oversigt over bruger-/borgerrettede projekter i Ældreafdelingen - september 2013
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Ressourcer til borgere på plejehjem
Beslutning: Til orientering
9. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.