Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. maj 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Revidering af rusmiddelspolitikken - høringsudkast
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Aalborg Kommunes Integrationspolitik 2012-2015 (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. " Den sidste tid" - omsorg og pleje af døende i eget hjem. ( udenfor plejehjemmene) - (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Regnskab og beretning 2011 for Ældre- og Handicapforvaltningen - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på drift - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Ældre- og Handicapforvaltningens overførsler fra 2011 til 2012 på anlæg - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2011 - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Ældreafdelingens årsrapporter 2011 for leverandørafdelingen - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Årsberetning 2011 - Den Åbne Linie
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Årsrapport for forebyggende medarbejdere 2011 (til orientering)
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Indsatser til styrkelse af det nære sundhedsvæsen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Tilsynsrapporter REVAS
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
20. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
21. Eventuelt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.