Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 8. august 2012
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Drøftedes
4. Handleplan for udmøntning af sundhedspolitikken i Ældre- og Handicapforvaltningen - til orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
6. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.