Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 8. maj 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af leverandørkrav og kvalitetsstandard til frit valg på træning 2013 (høringsgrundlag)
Beslutning: Drøftedes
4. Årsrapport tilsyn på plejehjem og botilbud 2012
Beslutning: Til orientering
5. Muskel- og skeletlidelser - Sammenfatning af resultater af tilbuddet til borgere med smerter i ryggen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Regnskab og beretning 2012 for Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering
Beslutning: Udsat
7. Regnskab 2012 - Overførsel fra 2012-2013 drift - orientering
Beslutning: Udsat
8. Regnskab 2012 - Overførsel fra 2012 til 2013 på anlæg - orientering
Beslutning: Udsat
9. Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2012 - orientering
Beslutning: Udsat
10. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
11. tilsynsrapporter og Handlingsplaner
Beslutning: Til orientering
12. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.