Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 17. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Carsten Møller Beck
Beslutning: Se referat
4. Høring Kollektiv Trafikpolitik
Beslutning: Se referat
5. Orientering om Status på foreløbigt forbrug Bedre Bemanding pr. 31.08.20
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Tilsyn med leverandører af hjemmeplejen 2019
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn og medicintilsyn på botilbud samt Årsrapport om medicinkontrol på dagtilbud ved BDO i 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om Årsrapport på socialfaglige tilsyn på plejehjem og botilbud ved BDO i 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem ved BDO i 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Valgbestyrelse - Seniorrådsvalg 2021
Beslutning: Se referat
11. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Se referat
13. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.