Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og Energiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Miljø- og Energiudvalget 18. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. november 2019
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2020, Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
4. Godkenedlse af takstændringer pr. 1. januar 2020, Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om regnskab for Oudrup Deponi
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af medlemskab af Dansk Affaldsforening
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af etablering af militær øvelsesplads på Flyvestation Aalborg
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Godkendelse af revurdering af udendørs skydebaner
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om evaluering af udendørs musikarrangementer i 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om ændring af princip for gebyrer for virksomheders benyttelse af nedgravede containere i tætbyen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om projektoversigt Bæredygtighed og Udvikling, udvalgte projekter
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Miljø- og Energiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.